Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 240 items in 24 pages
bnnhanhBạch Ngọc Nhành/UBND xã Vạn Phước27/07/2016 05:35 AM113.160.248.76
bqldaBan Quản Lý dự án các CTXD huyện/Ban Quản Lý dự án các CTXD huyện27/07/2016 05:35 AM123.19.195.49
bhxhBảo Hiểm Xã Hội/Bảo hiểm xã hội27/07/2016 05:35 AM113.174.230.9
bdctuBùi Đức Cẩm Tú/UBND xã Vạn Bình27/07/2016 05:35 AM113.160.248.71
bdvanBùi Duy Văn/UBND xã Vạn Lương27/07/2016 05:35 AM113.160.248.60
bttdungBùi Thị Tuyết Dung/UBND xã Vạn Thọ27/07/2016 05:35 AM113.160.248.78
btthuyBùi Thụy Thúy/Phòng Kế hoạch - Tài chính27/07/2016 05:35 AM113.160.250.65
cddangCao Đình Đảng/UBND xã Vạn Hưng27/07/2016 05:35 AM113.160.248.67
cvgiapCao Văn Giáp/UBND Thị trấn Vạn Giã27/07/2016 05:35 AM113.160.248.82
cctkChi cục Thống kê/Chi cục Thống kê27/07/2016 05:35 AM14.185.62.242