Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 34 items in 4 pages
bqldaBan Quản Lý dự án các CTXD huyện/Ban Quản Lý dự án các CTXD huyện22/05/2018 05:42 AM113.162.129.232
btcdBan Tiếp Công dân/Ban Tiếp công dân huyện Vạn Ninh22/05/2018 05:42 AM113.160.250.65
cctkChi cục Thống kê/Chi cục Thống kê22/05/2018 05:42 AM14.175.245.35
dtphuĐặng Trung Phú/UBND xã Vạn Thọ22/05/2018 05:42 AM113.160.250.159
bmte_ttytĐội BVSKBMTE/Trung Tâm Y tế22/05/2018 05:42 AM14.233.39.16
dphocDương Phi Học/Văn phòng HĐND và UBND22/05/2018 05:42 AM113.160.250.65
hndHội Nông dân/Hội Nông dân22/05/2018 05:42 AM14.185.60.113
hatoanHuỳnh An Toàn/UBND xã Vạn Phú22/05/2018 05:42 AM14.185.57.227
htvietHuỳnh Thái Việt/UBND xã Vạn Thắng22/05/2018 05:42 AM116.99.127.16
httthaoHuỳnh Thị Thanh Thảo/UBND xã Vạn Bình22/05/2018 05:42 AM14.191.86.155