Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 444 items in 45 pages
bdvhuBan Dân vận Huyện ủy/Ban Dân vận Huyện ủy30/06/2016 05:04 AM113.160.248.35
bqldaBan Quản Lý dự án các CTXD huyện/Ban Quản Lý dự án các CTXD huyện30/06/2016 05:04 AM123.19.203.255
bqlrphBan Quản Lý Rừng Phòng hộ/Ban Quản lý Rừng Phòng hộ30/06/2016 05:04 AM117.3.5.245
btcdBan Tiếp Công dân/Ban Tiếp công dân huyện Vạn Ninh30/06/2016 05:04 AM113.160.250.65
btchuBan Tổ chức Huyện ủy/Ban Tổ chức Huyện ủy30/06/2016 05:04 AM113.160.248.35
btghuBan Tuyên giáo Huyện ủy/Ban Tuyên giáo Huyện ủy30/06/2016 05:04 AM113.160.248.35
bdctuBùi Đức Cẩm Tú/UBND xã Vạn Bình30/06/2016 05:04 AM116.105.88.209
bdvanBùi Duy Văn/UBND xã Vạn Lương30/06/2016 05:04 AM113.160.248.60
bnquocBùi Ngọc Quốc/UBND Thị trấn Vạn Giã30/06/2016 05:04 AM113.160.248.82
bttdungBùi Thị Tuyết Dung/UBND xã Vạn Thọ30/06/2016 05:04 AM113.160.248.78