Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 85 items in 9 pages
xuansonUBND xã Xuân Sơn/UBND xã Xuân Sơn31/07/2014 02:24 PM113.162.125.127
tlpqtranTrần Lê Phạm Quế Trân/Văn phòng HĐND và UBND31/07/2014 02:24 PM113.160.248.187
vanbinhUBND xã Vạn Bình/UBND xã Vạn Bình31/07/2014 02:23 PM116.98.137.76
pvhttPhòng Văn hóa và Thông tin/Phòng Văn hóa và Thông tin31/07/2014 02:23 PM113.160.248.187
ltkchungLê Thị Kim Chung/UBND xã Vạn Thọ31/07/2014 02:23 PM113.162.125.2
ttrThanh tra/Thanh tra huyện31/07/2014 02:23 PM113.160.248.187
pldtbxhPhòng Lao động TB và Xã hội/Phòng Lao động - TB và Xã hội31/07/2014 02:22 PM113.160.248.187
ltmuoiLương Thị Mười/UBND xã Vạn Thạnh31/07/2014 02:22 PM113.162.125.231
nqdaiNgô Quang Đại/Văn phòng HĐND và UBND31/07/2014 02:22 PM113.160.248.187
nnqtienNguyễn Như Quốc Tiến/Phòng Nội vụ31/07/2014 02:22 PM113.160.248.187