Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
ntthanhNguyễn Tấn Thanh/Phòng Giáo dục và Đào tạo01/08/2015 02:42 PM14.165.233.144
tbvtvTrạm Bảo Vệ Thực Vật/Trạm Bảo vệ Thực vật01/08/2015 02:39 PM123.19.129.252
nvthienNguyễn Văn Thiện/UBND xã Đại Lãnh01/08/2015 01:55 PM123.26.48.219
tkbinhTrần Khánh Bình/Phòng Văn hóa và Thông tin28/02/2013 03:29 PM113.160.250.65
bmlinhBùi Thị Mỹ Linh/UBND Thị trấn Vạn Giã28/02/2013 02:16 PM113.160.248.82
pldtbxhPhòng Lao động TB và Xã hội/Phòng Lao động - TB và Xã hội24/12/2012 04:59 PM113.160.250.65