Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 21 items in 3 pages
lvkhaiLê Văn Khải/Phòng Tài nguyên và Môi Trường23/09/2014 05:20 PM14.165.233.125
cddangCao Đình Đảng/UBND xã Vạn Hưng23/09/2014 05:12 PM113.162.124.28
ptpPhòng Tư pháp/Phòng Tư pháp23/09/2014 04:37 PM113.160.248.187
nvsauNguyễn Văn Sáu/UBND xã Vạn Thọ23/09/2014 04:34 PM113.162.123.74
dxthuĐỗ Xuân Thu/UBND xã Vạn Thọ23/09/2014 04:31 PM113.162.123.74
ptnmtPhòng Tài nguyên và Môi trường/Phòng Tài nguyên và Môi Trường23/09/2014 04:30 PM14.165.233.125
vanthoUBND xã Vạn Thọ/UBND xã Vạn Thọ23/09/2014 04:27 PM113.162.123.74
pgddtPhòng Giáo dục và Đào tạo/Phòng Giáo dục và Đào tạo23/09/2014 04:09 PM117.3.99.79
nxtoanNguyễn Xuân Toàn/Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện23/09/2014 03:58 PM113.189.66.3
ntuhienNguyễn Thị Út Hiền/UBND xã Đại Lãnh23/09/2014 03:07 PM113.162.124.51