Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 540 items in 54 pages
nvhuyNguyễn Văn Huy/Phòng Tư pháp20/02/2017 04:35 AM113.160.250.65
nvhuyenNguyễn Văn Huyền/Trung Tâm Y tế20/02/2017 04:35 AM14.185.144.115
nvhuynhNguyễn Văn Huynh/UBND xã Xuân Sơn20/02/2017 04:35 AM113.160.248.68
nvlocNguyễn Văn Lộc/UBND xã Vạn Hưng20/02/2017 04:35 AM113.160.248.67
nvnguyenNguyễn Văn Nguyên/UBND xã Vạn Bình20/02/2017 04:35 AM116.105.81.155
nvnhoNguyễn Văn Nho/UBND xã Vạn Long20/02/2017 04:35 AM113.160.248.70
nvphuongNguyễn Văn Phương/UBND xã Vạn Thạnh20/02/2017 04:35 AM116.105.81.7
nvsauNguyễn Văn Sáu/UBND xã Vạn Thọ20/02/2017 04:35 AM113.160.248.78
nvtanNguyễn Văn Tấn/UBND Thị trấn Vạn Giã20/02/2017 04:35 AM113.160.248.82
nvtauNguyễn Văn Tàu/UBND xã Đại Lãnh20/02/2017 04:35 AM113.176.163.20