Danh sách user online

UserFullNameThời gian LoginIP
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 244 items in 25 pages
bdvhuBan Dân vận Huyện ủy/Ban Dân vận Huyện ủy23/06/2017 04:15 AM113.160.248.87
bqldaBan Quản Lý dự án các CTXD huyện/Ban Quản Lý dự án các CTXD huyện23/06/2017 04:15 AM113.165.199.98
bqlrphBan Quản Lý Rừng Phòng hộ/Ban Quản lý Rừng Phòng hộ23/06/2017 04:15 AM113.189.97.154
bdvanBùi Duy Văn/UBND xã Vạn Lương23/06/2017 04:15 AM113.160.234.3
bmcuongBùi Minh Cường/UBND xã Vạn Thắng23/06/2017 04:15 AM113.160.248.64
bnquocBùi Ngọc Quốc/UBND Thị trấn Vạn Giã23/06/2017 04:15 AM113.160.248.82
bttdungBùi Thị Tuyết Dung/UBND xã Đại Lãnh23/06/2017 04:15 AM113.176.163.20
btthuyBùi Thụy Thúy/Phòng Kế hoạch - Tài chính23/06/2017 04:15 AM113.160.250.65
cctkChi cục Thống kê/Chi cục Thống kê23/06/2017 04:15 AM14.165.204.96
cctChi Cục Thuế/Chi cục thuế23/06/2017 04:15 AM113.160.249.132